Rabu, 04 April 2012

Larangan Ngomongin orang lain (Ghibah)


Larangan Ngomongin orang lain :

“Dan janganlah sebagian kalian ghibah (menggunjing) sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang”
Al-Hujurat : 12
dari Abu Hurairah r.a.
“Artinya : Tahukah kalian apa itu ghibah (menggunjing)?. Para sahabat menjawab : Allah dan Rasul-Nya yang paling tahu. Kemudian beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Ada yang bertanya. Wahai Rasulullah bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab : Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat ghibah. Dan jika kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnah (mengucapkan kebohongan)”
H.S.R. Muslim : 4690

Dari Anas r.a. dan Abu Huroiroh r.a. secara Marfu'
Ketika beliau di mi’rajkan, beliau melewati sekelompok orang yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku tembaga tersebut. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, Wahai Jibril siapa mereka itu?. Jibril menjawab, Mereka adalah orang-orang yang sering makan daging manusia, dan mereka yang suka membicarakan kejelekan orang lain”
H.S.R. Ahmad dengan sanad jayid dari Anas r.a. dan Hadits hasan riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan dari Abu Huroiroh r.a

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar